Bestuur-LochemGroen

 

Bestuur

Calle Janssen
Voorzitter / Fractievoorzitter

Jolande van Borrendam 
Secretaris / Fractievertegenwoordiger

Jonah Heidweiller
Penningmeester
 

Fractie

Calle Janssen

Fractievoorzitter

Van kleins af aan kwam ik naar het mooie buitengebied van gemeente Lochem. Mijn overgrootouders, familie Kal, zijn na de oorlog vanuit toenmalig Nederlands-Indië naar Ruurlo gekomen en hebben jarenlang een huisartspraktijk gehad die onder meer het gebied bestreek waar ik nu in Barchem woon. Mensen die mijn overgrootvader op de wereld heeft gezet, verzorg ik tegenwoordig in mijn werk als wijkverpleegkundige.

Sinds 2015 woon ik in onze gemeente en kijk ik elke dag uit op de Lochemse Berg samen met mijn ouders, vriendin en zoon. We wonen in een prachtige gemeente waar we elkaar gedag zeggen en weten wie onze buren zijn. Als zorgverlener in Lochem ervaar ik hoe belangrijk het is om de zorg in onze gemeente voor iedereen toegankelijk te houden. 

Ook voor de gemeente als geheel liggen er vele kansen om leefbaarheid te verhogen en te waarborgen. Om mij heen mis ik de urgentie om het welzijn van natuur, mens, dier en milieu op verbindend vlak aan te pakken. LochemGroen! is voor mij de enige partij die zich met hart en ziel inzet voor het ecocentrale denken en ons welzijn onlosmakelijk verbindt met die van onze omgeving. 

We moeten naar een economie die binnen de grenzen blijft van wat de aarde aankan. Dat betekent dat we voor gemeente Lochem heldere doelen stellen om in 2030 de gemeente klimaatneutraal te maken. 

Contact met Calle:
calle@lochemgroen.nl
06-28634152

 

Voorzitter-Calle-Janssen
tjitske-nieuw

Tjitske Ypma

Raadslid

Opgegroeid in Harfsen en nu 10 jaar woonachtig in Eefde ken ik de gemeente Lochem goed. Vanuit mijn agrarisch-journalistieke achtergrond heb ik de afgelopen twintig jaar veel gehoord en geschreven over duurzaamheid. Ik draag er zelf ook steentje aan bij door het organiseren en aanplanten van hagen, voedselbossen, groene schoolpleinen en groene daken en in het verleden met de oprichting van Transition Town Zutphen (waar ZutphenEnergie, Stadswerkplaats, Repaircafé en Kratjelokaal ontstonden).

Ook in Lochem zet ik me graag in voor een lokale economie. Als we zelf onze energie opwekken en zelf ons voedsel verbouwen, verdwijnt er minder geld naar verweggistan. Dat kunnen we dan weer steken in -bijvoorbeeld- de zorg of de natuur. Natuur is wat mij betreft ook de extensieve landbouw met insecten, weidevogels, hazen, en reeën. Door de duimschroeven om de landbouw minder strak aan te draaien, ontstaat er ruimte voor mooie dingen.

Dan de woningnood: een onderwerp waar ik me druk om kan maken. Hoe moeten jonge of gescheiden mensen nu nog een huis vinden zonder straks met enorme schulden te zitten? Als we meer ruimte bieden aan alternatieve woonvormen zoals meergeneratiewonen, tiny houses of andere vormen van erf delen, in combinatie met nieuwe natuur, creëren we meer en betere woonruimte. Ook ontstaat er op zulke plekken meer sociaal contact, en zo lagere zorgkosten. Én meer biodiversiteit, wat ons ecosysteem versterkt. Ik heb hier vanuit mijn schrijfwerk voor de provincie Gelderland al veel mooie voorbeelden van gezien. Lochem verdient dit ook.

Daarom mijn inzet voor LochemGroen!: een jonge, actieve, progressieve partij die oog heeft voor de plek van de mens: in de natuur, mét elkaar.

Contact met Tjitske:

tjitske@lochemgroen.nl
06-41496165

Jolande van Borrendam

Fractievertegenwoordiger

Lochem is mijn gemeente omdat dit de plek is waar ik me thuis voel. Mijn man en ik wonen nu ruim 16 jaar in het buitengebied van Harfsen en we genieten van de groene omgeving, de prachtige vergezichten en vooral zoveel interessante mensen. 
Al 11 jaar ben ik raadslid in de gemeente Lochem en u kent mij van mijn bevlogenheid voor alles wat groen is, van de zorg voor bomen om oud te mogen worden tot bermen die we vol bloemen en kruiden willen. Mijn andere passie is opkomen voor degenen die onrecht aangedaan wordt. Opkomen voor inwoners met prachtige ideeën, die ondergeschikt worden gemaakt aan belangen van grote projectontwikkelaars.

Ik ben raadslid voor LochemGroen! omdat LochemGroen! de enige partij is die bij alle voorstellen en besluiten uitgaat van de belangen van natuur en klimaat. We kijken naar de invloed ervan op mens, dier en natuur, op de lange termijn, met oog voor de unieke kansen voor de gemeente Lochem.
Wat ik wil veranderen is: onze prachtige gemeente groener, biodiverser en klimaatbestendiger maken. Gaan voor bestaanszekerheid en gelijkwaardigheid als recht voor iedereen. Bij alle besluiten in onze gemeente is dat ons uitgangspunt.

Contact met Jolande:
jolande@lochemgroen.nl 
0573-432612 

Secretaris-Jolande-van-Borrendam
Henk-klein

Henk Koerselman

Fractievertegenwoordiger

Woonachtig met mijn lieve gezin in het prachtige buitengebied van Laren in de driehoek tussen Laren, Almen en Harfsen.

Als oudste kind uit het boerengezin opgegroeid met het buitenleven en altijd veel belangstelling en respect gehad voor alles wat groeit en bloeit in de natuur. Ook toen ikzelf de boerderij runde (melkkoeien en varkens) was er altijd veel aandacht voor de gezondheid van het vee.

In 2005 zijn we bewust gestopt met het boerenbedrijf en zijn we in een ander leven gestapt: zorgdragen voor mensen. Al 9 jaar begeleiden wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en we runnen sinds 4 jaar een gezinshuis voor kinderen met een verstandelijke beperking.

Ook hebben we een duurzame B&B op ons terrein laten bouwen door lokale bedrijven. En het eerste wat de gasten uitspreken als ze aankomen is …. Wat een prachtige omgeving hier!!

Het boerenleven, het groen en de zorg: met deze kennis wil ik me graag inzetten voor LochemGroen!

Initiatiefnemer van Speciaal voetbal Witkampers en Houtdorp Laren.

Elkaar helpen waar mogelijk is, zowel in de buurt als in de samenleving is iets wat een groot goed is. Vooral de kloof tussen arm en rijk baart mij zorgen en zal als we niks ondernemen alleen maar groeien.

Afval, hergebruik en duurzaamheid zijn voor mijzelf dingen waar ik veel mee bezig ben en ik hoop dat de burgers van de mooie gemeente Lochem mee doen om onze gemeente nog mooier, duurzamer en groener te maken.

 

Robert van der Elst

Fractievertegenwoordiger

In 2016 ben ik vanuit de betonnen jungle die Rotterdam heet verhuisd naar het prachtige groene Lochem. Een wereld van verschil in de meest positieve vorm. En nu ik een Lochemer ben vind ik het belangrijk om deze groene pracht intact te laten, maar het liefst nog de natuur te laten floreren.

Ik ben door de jaren heen me steeds bewuster geworden van mijn eigen impact op deze wereld en daarom is bijvoorbeeld 95% van de meubelen in ons huis tweedehands en eet ik sinds 2019 volledig plantaardig.

Ik heb me altijd wel zijdelings ge-interesseerd in de politiek, maar ik voelde nooit echt een connectie met een partij, totdat ik op LochemGroen! stuitte.

LochemGroen! is voor mij de eerste partij waarvan ik de standpunten las en dacht: dit past heel erg goed bij mij en hoe ik over de gemeente Lochem denk en hoe ik zou willen dat onze gemeente er uit komt te zien in de nabije toekomst. Daarom ben ik lid geworden en sta ik op de kandidatenlijst: ik wil helpen om het gedachtegoed van LochemGroen! tot realiteit te brengen.

lg-foto-v3.aphoto