rings

Onze visie - Speerpunten LochemGroen!1. LochemGroen! Bomen, bermen, en biodiversiteit
LochemGroen! gaat onze prachtige gemeente groener, biodiverser, klimaatbestendiger en mooier maken. Een biodiverse omgeving levert zuurstof, schoon water, een vruchtbare bodem en vormt de basis van het leven. Bij grote beslissingen over het Lochemse landschap tellen de belangen van alle inwoners mee, en is het streven een biodivers, natuurinclusief landschap. Onze bomen mogen oud worden en onze bermen worden prachtige bloeiende linten.
We willen dat de generaties na ons in een veerkrachtige en schone gemeente kunnen leven; waar nog steeds verscheidenheid aan planten, dieren en ecosystemen is te vinden.

2. Lochem Klimaatneutraal in 2030
LochemGroen! is voor een snelle echt groene energietransitie, met als uitgangspunten besparing, een decentrale aanpak met draagvlak, èn durf. Lochem is energieneutraal in 2030 en dat kan met forse besparingen op energie, door grootgebruikers en inwoners. Dus veel beter isoleren, minder vaak de auto pakken en minder vlees eten. We stimuleren lokale initiatieven, waarbij de energie van de gemeenschap is en naar de gemeenschap gaat. Duurzame energie opwekken met zonnepanelen op daken en kleine windmolens en een aantal grote als geluidsoverlast kan worden ingedamd. Want het is onze verantwoordelijkheid om te zorgen voor een leefbare aarde, nu en in de toekomst.

3. Een gezonde landbouw in Achterhoeks landschap.
LochemGroen! heeft een optimistische en realistische kijk op boeren in de gemeente. Landbouwers kunnen eerlijk, duurzaam voedsel produceren zonder de bodem uit te putten. Kleinschalige natuurinclusieve biologische landbouw met wissel- en strokenteelten met bloeiende akkerranden is de toekomst. Waarbij bomen en hagen de velden omlijsten die dankzij een gezonde bodem en schoon water bijdragen aan de biodiversiteit en klimaatbestendigheid van de gemeente. LochemGroen! neemt het voortouw om boeren te ondersteunen om de overstap naar kleinschalig en biologisch te maken, of om geheel plantaardig te gaan boeren.

4. Dieren hebben rechten in Lochem
LochemGroen! kijkt verder dan alleen de eigen soort. Er is geen ruimte voor dierenleed in de Gemeente Lochem. Elk dier moet naar zijn of haar aard kunnen leven. Dus geen uitbuiting van dieren voor winst op Lochemse gemeentegrond. We verbieden uitbreiding van de intensieve veehouderij en zetten daarmee het belang van inwoners en dieren voorop. De gemeente Lochem neemt regels op zodat alle dieren naar buiten kunnen en stimuleert beweiding en aanplant van bomen en bouw van schuilstallen die dienen als beschutting voor de dieren.

5. In Lochem kan iedereen betaalbaar wonen
LochemGroen! wil een welkome gemeente zijn voor iedereen, met goede voorzieningen in alle kernen. Dat betekent een woonvisie met veel ruimte voor betaalbare woningen, gebouwd volgens de meest duurzame standaarden. We stimuleren verduurzaming en vergroening van bestaande huizen, met extra aandacht voor diegenen die niet zelf hun verduurzaming kunnen betalen. In Lochem staan we open voor vernieuwende initiatieven op woongebied, zoals erf delen, meer generatie wonen en Tiny houses. Daarbij is zorg en wonen meer in elkaar verankerd, want mensen zorgen voor elkaar. Ook is er aandacht voor biodiversiteit in de woonomgeving en kijken we hiervoor naar win-win situaties: waar meer gedaan wordt aan biodiversiteit, mag ook meer.

6. Een gezonde samenleving met zorg op maat
LochemGroen! wil dat zorg voor iedereen toegankelijk is en bij voorkeur kleinschalig en regionaal wordt gefaciliteerd. Met oog voor de relatie tussen omgeving en welbevinden en zorg. Met een divers aanbod van zorgcentra zodat iedereen zich veilig en welkom voelt. We zetten sterk in op preventie en een gezonde levensstijl, met goede voorlichting en een gezonde omgeving. LochemGroen! gaat uit van de welwillende, zelfdenkende mens. Iedereen is gebaat bij eerlijke, volledige informatie over (de productie van) voeding, arbeidsomstandigheden en de invloed van consumptie op de natuur – in Lochem en elders in de wereld.

7. Een goed en bereikbaar duurzaam vervoer
LochemGroen! vindt verbinding belangrijker dan efficiëntie, en samenhang belangrijker dan snelheid. Snelheid is geen streven op zich, bereikbaarheid voor iedereen wel. LochemGroen! wil inwoners stimuleren om met de fiets, bus of trein te reizen en investeert daarom in fietsinfrastructuur en OV in plaats van asfalt.

8. Verbinding door sport, verrijking door kunst en cultuur
Geluk, vriendschap, gezondheid en plezier zijn niet in economische cijfers uit de drukken. Maar iedereen kent de waarde van een goed gesprek, een mooi concert, een goede tentoonstelling of een gewonnen wedstrijd. Beweging is onderdeel van een gezonde levensstijl die zorg voorkomt. LochemGroen! stimuleert sporten voor alle leeftijden, in een gezonde omgeving en toegankelijk voor iedereen. Kinderen verdienen ruimte om veilig te spelen en zich te ontwikkelen, op groene en natuurlijke speelplekken. In de schone buitenlucht zonder de natuur te beschadigen.
Kunst verbindt, vermaakt, ontregeld en verrijkt. LochemGroen! zet zich in voor de amateurkunsten en de professionals die hun kunstvakmanschap kunnen overdragen.

9. Een welkome gemeente met elkaar
LochemGroen! is een lokale partij met een wereldse blik over de gemeentegrenzen. Lochem is een welkome gemeente met noaberschap voor iedereen, ongeacht waar je geboortewieg heeft gestaan. We ontvangen vluchtelingen niet met wantrouwen of betutteling maar met Lochemse gastvrijheid en bieden alle hulp voor snelle participatie. LochemGroen! wil kleinschalige humane opvang voor vluchtelingen met goede begeleiding en mogelijkheden om zich te ontplooien. Wat de status van de aanvraag ook is, niemand mag buiten de maatschappij worden gezet.

10. In Lochem ondernemen we dingen samen
Gemeenten nemen soms het initiatief, ondernemers en burgers nog vaker. Het is belangrijk dat de energie van beide partijen elkaar versterkt. LochemGroen! wil dat er volop ruimte is voor lokale ondernemers en burgers die onze gemeente verrijken met duurzame en sociale initiatieven. Lochem is aantrekkelijk voor toeristen, zowel door het landschap en de rust, als door onze voorzieningen. We willen graag dat deze bezoekers blijven komen en we maken Lochem tot de mooiste gemeente om te zijn!

11. Een bloeiende economie
De economie richt zich nu alleen maar op meer geld verdienen en groei. Dat zorgt voor schade aan de natuur en het milieu. En het maakt mensen niet gelukkiger. Wij vinden het welzijn van mens, dier en planeet belangrijker. Een duurzame, bloeiende economie is daarom de oplossing. In harmonie met elkaar en de Aarde. Een groeiende economie betekent meer spullen, ook als lucht en land vervuilen. We willen meer aandacht voor wat goed is voor deze planeet.
We worden niet beter van economische groei. Goed onderwijs, goede zorg, gezond voedsel, eerlijke verdeling van rijkdom en een leefbaar klimaat, daar wordt iedereen beter van. De gemeente geeft het goede voorbeeld en koopt alleen duurzame producten. We kijken bij elke besluit van de gemeente welke gevolgen die hebben voor onze welvaart en ons welzijn, ook voor de generaties na ons.