Visit our FacebookVisit our InstagramVisit our Twitter

5. Economie en ondernemerschap

5a. Een bloeiende economie

We stimuleren duurzame ondernemers. De ‘economie’ op zichzelf heeft geen waarde, maar moet in dienst staan van een betere planeet en een betere samenleving. De vraag is dus niet: wat levert het  ondernemers op, maar: wat levert het de samenleving op? Ook lokaal moeten we werken aan een economie die gericht is op menselijk en ecologisch welzijn. En dat begint in elk huishouden, straat, wijk, dorpskern, en gemeente. We zijn ons er van bewust dat de belangrijkste zaken in het leven - vriendschap, tijd, schone lucht, een mooi landschap - geen producten zijn. Mensen en dieren ook niet. We stimuleren  duurzame Lochemse ondernemers.

Economische groei is geen voorwaarde voor welvaart en welzijn. Integendeel: een groeiende sociale en economische ongelijkheid, milieuschade en achteruitgang van lokale voorzieningen hebben zich allemaal ontwikkeld in tijden van gestage economische groei. De economie richt zich nu alleen maar op meer geld verdienen en groei. Dat zorgt voor schade aan de natuur en het milieu. En het maakt mensen niet gelukkiger. Wij vinden het welzijn van mens, dier en planeet belangrijker. Een duurzame, bloeiende economie is daarom de oplossing.

5b. In Lochem ondernemen we dingen samen

Gemeenten nemen soms het initiatief, ondernemers en burgers nog vaker. Het is belangrijk dat de energie van beide partijen elkaar versterkt. Dat betekent dat er bij nieuwe initiatieven vanuit de gemeente goed wordt gekeken naar bestaande initiatieven bij inwoners op hetzelfde terrein. Ook zonder dat de gemeente een plan heeft, krijgen burgerinitiatieven kansen.

LochemGroen! wil dat er volop ruimte is voor lokale ondernemers en inwoners die onze gemeente verrijken met duurzame en sociale initiatieven. Onze gemeente is aantrekkelijk voor toeristen, zowel door
het landschap en de rust, als door onze voorzieningen. We willen graag dat deze bezoekers blijven komen en we maken Lochem tot de mooiste gemeente om te zijn!

Actiepunten

  • We verbeteren duurzame toeristische voorzieningen, zoals restauratie van station Almen-Laren, de Staringkoepel, musea en wandelpaden (bijvoorbeeld klompenpaden en Pieterpad).
  • De gemeente trekt bedrijven aan die ook de ambitie hebben de leefbaarheid voor de bewoners en de duurzaamheid voor de omgeving te vergroten. Willen bedrijven dat niet, dan ontmoedigen we vestiging in onze gemeente.
  • We kijken bij elk besluit van de gemeente welke gevolgen die hebben voor onze welvaart en ons welzijn, ook voor de generaties na ons.
  • Lochem krijgt een gebiedsregisseur die meekijkt met kansen om wenselijke ontwikkelingen te stimuleren.
  • De gemeente geeft het goede voorbeeld en koopt alleen duurzame producten.
  • Geld uit de toeristenbelasting wordt ingezet om het toerisme in Lochem te verduurzamen. Zoals spreiding van toeristen en stimuleren van openbaar vervoer.
  • We stimuleren alle initiatieven voor reparaties, zoals Repair Cafe’s.
  • Terrasverwarmers worden vervangen door duurzamere alternatieven zoals dekens.
  • Lochem voert de ‘ja-ja’ sticker in.
  • De gemeente regelt zo snel mogelijk dat bijstandsgerechtigden extra mogen bijverdienen naast hun uitkering, ter vergroting van hun baankans en hun bestaanszekerheid.

Wilt u graag op de hoogte blijven?

Meld u dan aan op onze nieuwsbrief

crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram