Visit our FacebookVisit our InstagramVisit our Twitter

4. Samen leven: onderwijs, zorg, cultuur en noaberschap

LochemGroen! zet zich in voor gelijke kansen op het gebied van wonen, werk, zorg en onderwijs voor alle inwoners van de gemeente Lochem. Bestaanszekerheid en gelijkwaardigheid is een recht voor iedereen.

Lochem Groen! heeft diversiteit als uitgangspunt: niemand is hetzelfde, iedereen is uniek. Mensen verschillen, maar vinden elkaar ook in gezamenlijke idealen. Lochem is een welkome gemeente voor iedereen. LochemGroen! stopt de leegloop van voorzieningen in de gemeente. Bibliotheken, scholen, sportvelden zijn de verbindingsplekken van de gemeente. Een verbonden gemeenschap is een veiliger en socialere gemeenschap, met een gemeente die toegankelijk en transparant is en haar burgers benadert en behandelt vanuit vertrouwen en goede wil.

4a. Onderwijs voor iedereen

De gemeente Lochem vindt onderwijs in al zijn vormen waardevol. We bieden ruimte aan verschillende reguliere schooltypen en alternatieve vormen van onderwijs zoals onderwijs op de zorgboerderij en praktijkleren, zowel voor kinderen als volwassenen.

Onderwijs is voor iedereen letterlijk en figuurlijk dichtbij en bereikbaar. Mocht een school in een kleine kern dreigen te verdwijnen dan bemiddelt de gemeente in een samenwerking waardoor deze behouden kan worden.

4b. Een gezonde samenleving met zorg op maat

LochemGroen! wil dat zorg voor iedereen toegankelijk is en bij voorkeur kleinschalig en regionaal wordt gefaciliteerd. Met oog voor de relatie tussen omgeving en welbevinden en zorg. Met een divers aanbod van zorgcentra zodat iedereen zich veilig en welkom voelt. We zetten sterk in op preventie en een gezonde levensstijl, met goede voorlichting en een gezonde omgeving. LochemGroen! gaat uit van de welwillende, zelfdenkende mens. Iedereen is gebaat bij eerlijke, volledige informatie over (de productie van) voeding, arbeidsomstandigheden en de invloed van consumptie op de natuur – in Lochem en elders in de wereld.

4c. Een welkome gemeente met zorg voor elkaar

LochemGroen! is een lokale partij met een wereldse blik over de gemeentegrenzen. Lochem is een welkome gemeente met noaberschap voor iedereen, ongeacht waar je geboortewieg heeft gestaan. We ontvangen vluchtelingen niet met wantrouwen of betutteling maar met Lochemse gastvrijheid en bieden alle hulp voor snelle participatie. LochemGroen! wil kleinschalige humane opvang voor vluchtelingen met goede begeleiding en mogelijkheden om zich te ontplooien. Wat de status van de aanvraag ook is, niemand mag buiten de maatschappij worden gezet.

4d. Verbinding door sport, verrijking door kunst en cultuur

Geluk, vriendschap, gezondheid en plezier zijn niet in economische cijfers uit de drukken. Maar iedereen kent de waarde van een goed gesprek, een mooi concert, een goede tentoonstelling of een goed gespeelde wedstrijd. Beweging is onderdeel van een gezonde levensstijl die zorg voorkomt. LochemGroen! stimuleert sporten voor alle leeftijden, in een gezonde omgeving en toegankelijk voor iedereen. Kinderen verdienen ruimte om veilig te spelen en zich te ontwikkelen, op groene en natuurlijke speelplekken.

De natuur waardeer je door er te zijn, tegelijk is kwetsbare natuur niet gebaat bij druk bezoek. In Lochem faciliteren we veel meer speelnatuur, zodat iedereen de kans krijgt van de natuur te leren en te waarderen. Kunst verbindt, vermaakt, ontregelt en verrijkt. LochemGroen! zet zich in voor de amateurkunsten en de professionals die hun kunstvakmanschap kunnen overdragen.

Actiepunten

 • Er komt extra aandacht voor kinderen die opgroeien in armoede of een taalachterstand hebben.
 • In samenspraak met de gebruikers krijgen alle speeltuinen in Lochem een groene make-over en worden ze natuurlijker ingericht. Er komt meer ruimte voor jongeren in de vorm van skateparken of anderszins stimulerende, liefst groene voorzieningen. Bijvoorbeeld in Eefde, waar vijf speeltuinen zijn voor jonge kinderen en geen plek is voor de oudere jeugd. Ook hier speelt een gebiedsregisseur een belangrijke rol.
 • De gemeente Lochem bevordert de gelijke rechten van mensen met een beperking en zorgt ervoor dat de rechten van personen met een handicap strikt worden nageleefd.
 • We blijven SWL (Stichting Welzijn Lochem) subsidiëren, ze zijn van belang voor jongerenwerk,  schuldhulpverlening, vrijwilligerscentrale, seniorenwerk en mantelzorg.
 • We vergroten de investeringen in ’t Baken om achterstanden bij de WMO en PGB in te lopen en problemen in de zorg voor te zijn.
 • De gemeente vergroot de steun voor bibliotheken. Deze zijn een digitaal steunpunt en bieden hulp  aan inwoners die moeite hebben met lezen en schrijven.
 • De gemeente gaat zich proactief inzetten voor opvang voor vluchtelingen en statushouders.
 • Er komt voorlichting over de herkomst van voedsel op alle basisscholen in de gemeente, waarbij  wordt ingestoken op gezond, diervriendelijk en duurzaam eten en drinken in de klas.
 • Mountainbikers mogen genieten van de natuur, maar niet ten koste van de natuur. MTB routes worden zoveel mogelijk langs de kwetsbare natuur in plaats van erdoor aangelegd, zoals succesvol is gedaan bij de Gorsselse heide.
 • We zorgen voor voldoende respijtzorg (vervangende mantelzorg).
 • We stellen een jongerenraad in, we willen van jongeren horen van wat zij vinden dat er beter kan in  onze gemeente en vooral hoe zij dat concreet voor zich zien.

Wilt u graag op de hoogte blijven?

Meld u dan aan op onze nieuwsbrief

crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram