Visit our FacebookVisit our InstagramVisit our Twitter

3. Wonen en bereikbaarheid

3a. In Lochem kan iedereen betaalbaar wonen

LochemGroen! wil een welkome gemeente zijn voor iedereen, met goede voorzieningen in alle kernen. Dat betekent een woonvisie met veel ruimte voor betaalbare woningen, gebouwd volgens de meest duurzame standaarden. We stimuleren verduurzaming en vergroening van bestaande huizen, met extra aandacht voor diegenen die niet zelf hun verduurzaming kunnen betalen. In Lochem staan we open voor vernieuwende initiatieven op woongebied, zoals erf delen, meergeneratie wonen en tiny houses. Daarbij is zorg en wonen meer in elkaar verankerd, want mensen zorgen voor elkaar. Ook is er aandacht voor biodiversiteit in de woonomgeving en kijken we hiervoor naar win-win situaties: waar meer gedaan wordt aan biodiversiteit, mag ook meer.

Actiepunten

 • De gemeente maakt concrete en harde afspraken met projectontwikkelaars over de gestelde doelen, transparantie over de plannen en de gemeente versterkt het informatie- en inspraaktraject met de bewoners.
 • Gemeentelijke plannen waarvoor een vergunning nodig is worden (naast de al bestaande manieren) ook op de locatie zelf zichtbaar aangekondigd, met bijvoorbeeld een bord. Zo worden inwoners tijdig en goed op de hoogte gesteld.
 • Bewonersinitiatieven om te komen tot alternatieve woonvormen worden actief ondersteund, met eisen aan een groene inpassing.
 • De gemeente stimuleert groene daken en andere aanpassingen die bijdragen aan klimaatadaptatie. Met de woningbouwverenigingen maakt zij afspraken om dit ook bij huurwoningen mogelijk te maken.
 • We willen de landelijke uitstraling van onze gemeente behouden. Gorssel, met zijn prachtige groene omgeving, en het pittoreske Almen zijn mooie voorbeelden van Lochems uitstraling.
 • Nieuwbouw projecten worden standaard energieneutraal.
 • De gemeente voert zelfbewonersplicht en leegstandsheffing in.
 • De gemeente zet sterk in op het bouwen van starterswoningen voor jongvolwassen, zoals vaak gevraagd door de jongeren uit Harfsen.
 • Als alternatief bij locaties waar het niet kan, of niet is gewenst, wordt een bedrag gestort in een fonds waaruit anderen (corporaties of ontwikkelaars) geld kunnen krijgen om meer dan 30% “sociaal” te bouwen. Dit compensatiefonds voor sociale woningbouw wordt door de gemeente beheerd.
 • We stellen een onafhankelijke gebiedsregisseur aan die inwoners de weg wijst in de wereld van ontwikkelaars en de gemeente. Deze regisseur stuurt op leefbaarheid en verbinding.

3b. Een goed en bereikbaar duurzaam vervoer

LochemGroen! vindt verbinding belangrijker dan efficiëntie, en samenhang belangrijker dan snelheid. Snelheid is geen streven op zich, bereikbaarheid voor iedereen wel. LochemGroen! wil inwoners stimuleren om met de fiets, bus of trein te reizen en investeert daarom in fietsinfrastructuur en OV in plaats van asfalt.

 • Deelauto’s, carpoolen, meerijden en liften wordt gestimuleerd. Meer mensen in één auto betekent minder auto’s op de weg.
 • De gemeente gaat sterk inzetten op regiotaxi’s en andere vervoersvoorzieningen voor inwoners (en toeristen) zonder auto.
 • Nieuwe parkeerplaatsen worden standaard ecologisch (waterdoorlatend) aangelegd, bij renovatie van parkeerhavens wordt kritisch naar het nut gekeken en worden deze ook ecologisch.
 • We verkoelen de stad met bomen en vergroening. In de Nieuwstad in Lochem worden parkeerhavens weggehaald en groen ingevuld en bomen geplaatst.
 • In elke bebouwde kom wordt 30 km/u de maximale snelheid, bijv. in Epse wordt hier al lang op gewacht.
 • Er komen meer openbare oplaadpunten voor elektrische voertuigen om de mogelijkheid om elektrisch te gaan rijden te vergemakkelijken.
 • Bomen maken geen ongelukken, auto’s wel. De snelheid gaat omlaag wanneer bomenlanen gevaar opleveren voor dier, boom of mens.
 • De gemeente onderhoudt bestaande zandwegen en maakt een plan voor het terugbrengen van zandwegen waar dat kan.
 • De gemeente zet in op een zo milieuvriendelijk mogelijke inzet van strooizout, en stimuleert onderzoek naar alternatieven.
 • De gemeente maakt zich sterk voor het in ere herstellen van station Laren-Almen.
 • De N348 vanaf Gorssel tot de rotonde bij Eefde gaat permanent naar 60 km per uur.
 • Als Arriva en de provincie niet mee willen werken, zijn we als gemeente zelf aan zet om kleinschalig duurzaam vervoer te organiseren van al onze kernen naar Lochem, Deventer en Zutphen.

Wilt u graag op de hoogte blijven?

Meld u dan aan op onze nieuwsbrief

crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram