Visit our FacebookVisit our InstagramVisit our Twitter

Algemene beschouwingen 2022

8 november 2022

Tijdens de politieke avond van 7 november werden de Algemene Beschouwingen gepresenteerd. Calle Janssen van LochemGroen! was als derde aan de beurt en hieronder volgt zijn boodschap.

De aarde doet ertoe

LochemGroen! denkt dat we het er hier allemaal over eens zijn: de aarde doet ertoe.
Zonder leefbare aarde geen leven en toekomst voor mens en dier. Daarbij is het Lochemse landschap het beste kapitaal wat we hebben. Of misschien moeten we zeggen: hadden, want ook hier neemt de biodiversiteit snel af.

De druk op de agrarische bedrijfsvoering met als gevolg uitgestrekt Engels raaigras en snijmais dat tot aan het asfalt groeit is hier een belangrijke oorzaak van. En dat allemaal voor de voor de intensieve veehouderij. Wij willen klaar zijn voor de toekomst en willen graag korte ketens vanuit natuurinclusieve landbouw.

Ik heb hier een stoeltje meegenomen voor mijn tweede kind die in december ter wereld komt. Deze stoel heb ik als symbool meegenomen vanuit de visie van dhr. Jan Terlouw. Dhr Terlouw schreef in zijn boek over een lege stoel voor de ongeborene. Deze stoel symboliseert dat ook toekomstige generaties aan tafel moeten zitten bij de huidige besluitvorming.

Hoe gaan wij hier als gemeenteraad en college mee om? Hoe nemen wij het klimaat, biodiversiteit en ongelijkheid mee in onze besluiten? Hoe willen wij onze gemeente Lochem verder laten ontwikkelen met oog voor de volgende generaties mens en dier? In verschillende gemeenteraden staat de toekomststoel van Terlouw al. LochemGroen! wil samen met de andere raadsleden bepalen waar wij de toekomststoel een blijvende plek kunnen geven.

Wij zijn hier de Bijenraat. Zonder de verbindende bij geen toekomst. De bij is essentieel voor de bestuiving en daarmee de verbinder tussen mens, dier en natuur. De raad die samen met en voor elkaar tot besluitvorming moet komen. Met een duidelijke toekomstvisie die in de begroting tot uiting zou moeten komen.

LochemGroen! ziet echter veel investeringen in steen en asfalt. Hier is enkel vanuit de korte termijn gedacht.

Geen investering in groen of duurzaamheid, terwijl dit juist hét moment is om het anders te doen.
We staan voor een landbouwtransitie: de omschakeling naar methodes die houdbaar zijn voor mens, dier en natuur. Een directe stop op uitbreiding van de veehouderij i.v.m. het welzijn van dier en de ons allen bekende stikstofcrisis die voor 46% komt vanuit de veehouderij. LochemGroen! is voor een proactieve houding voor het produceren van voedsel rechtstreeks voor de mens.

De energiecrisis waar de meerderheid van de raad vol op de rem heeft getrapt en elk advies van LochemEnergie in de wind heeft geslagen. Een hard gelag voor het klimaat, onze kleinkinderen maar ook zeker voor de inwoners van Lochem die nu hadden kunnen profiteren van daadkrachtig beleid omtrent zonne- en vooral windenergie.

Elk jaar halen we het wettelijke minimum aan opvang van statushouders niet. De tijd van mooie woorden is voorbij. Laten we zij aan zij gaan staan voor humane opvang van vluchtelingen. Ik roep daarom nogmaals op: regel zo snel mogelijk ruimhartig voor opvangplekken.

LochemGroen! wil met diverse moties en amendementen de begroting groener, diervriendelijk en socialer maken. Enkele speerpunten zijn:

Een begin maken omtrent dierenwelzijnsbeleid. Het wordt tijd dat hierover gesproken wordt in deze raadzaal. Nu we leven met een recordaantal huisdieren en miljoenen dieren in potdichte stallen. En laten we de knallen van de “plezierjacht” ook niet vergeten. Waar komt het toch vandaan dat wij ons blijven verheffen boven dier en natuur?

We komen ook met een motie voor een integrale aanpak omtrent de vergrijzing. Lochem staat in de top 10 van meest vergrijsde gemeentes en op het moment van spreken zijn er wachtlijsten voor wijkverpleging en huishoudelijke hulp en staan huisartsen onder grote druk. Er is geen betaalbaar appartement te vinden om door te stromen vanuit hun te grote woning. Hoe gaan we integraal kijken om de vergrijzing kleur te geven?

En dan naar biogas. De gemeente is geen bank. Geen enkele gemeente verstrekt leningen voor biogas. Indien de diverse investeerders in dit land geen fiducie ziet in de plannen om in te stappen, dan is het risico te groot. Zeker in het licht van de krimp van de veestapel.

De aarde doet ertoe. Zonder leefbare aarde geen leven en toekomst voor onze kleinkinderen!
Ik roep namens LochemGroen! de raadsleden op om de toekomststoel van Terlouw te omarmen en mee te nemen in de besluitvorming.

Samen voor een toekomstbestendig Lochem voor mens, dier, natuur, milieu en klimaat!

Wilt u graag op de hoogte blijven?

Meld u dan aan op onze nieuwsbrief

crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram