Visit our FacebookVisit our InstagramVisit our Twitter

College: “Geen opvang asielzoekers in gemeente Lochem”

20 december 2021

LOCHEM/GORSSEL – De gemeente Lochem ziet geen kans om grotere aantallen asielzoekers te huisvesten, maar zet versterkt in op de opvang van statushouders. Ook dat schept ruimte in de opvanglocaties, waar de nood momenteel hoog is, zo is de gedachte. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) heeft volgens wethouder Robert Bosch geen behoefte aan kleinschalige opvang maar zoekt grote locaties.

De fractie van LochemGroen! in de gemeenteraad stelde maandag mondelinge vragen en kwam onder meer met de suggestie van Huize St. Jozef aan de Bosweg in Lochem. Dat staat momenteel leeg. Bosch zei dat de locatie niet beschikbaar is en dat eerder al eens is gebleken dat het ook niet geschikt is. Hij wilde er verder niet over uitweiden, omdat het pand geen gemeentelijk eigendom is.

Taakstelling

Ondanks de genoemde focus op het huisvesten van statushouders heeft Lochem nog altijd een achterstand bij de realisatie van de taakstelling voor dit jaar. Het ontbreekt gewoonweg aan woningen. Wel kon de wethouder melden dat recent twee gezinnen uit Afghanistan konden worden opgevangen bij familie in de gemeente.

De meest recente cijfers had Bosch niet paraat. Hij gaat ze schriftelijk delen met de raad als ze beschikbaar zijn. Overigens zijn de cijfers van 1 oktober wel online te vinden. Daaruit blijkt dat Lochem op dat moment nog 33 mensen moest huisvesten. Het heeft hiervoor tot 1 januari de tijd. Door het al genoemde gebrek aan woningen gaat de wethouder ervanuit dat de taakstelling niet wordt gehaald. Wel wordt naast reguliere woningen ook gekeken naar ‘creatieve oplossingen’.

Motie

Eerder nam de gemeenteraad een motie aan onder de titel ‘Wat kan wel?’ Het college kreeg daardoor de opdracht om creatief te kijken naar de mogelijkheden voor opvang. In dat kader meldde de wethouder dat diverse locaties zijn bekeken maar dat ook dit nog niets concreets heeft opgeleverd. Het COA is momenteel niet op zoek naar kleinschalige locaties. Dat kost relatief veel geld, mensen en inspanningen, terwijl het maar weinig bijdraagt aan oplossing van de acute problemen. Onderhandelingen met eigenaren en het regelen van het beheer, zou bovendien veel tijd kosten.

Tenten

LochemGroen! stelde ook nog de vraag of opvang in paviljoententen mogelijk is op een locatie in de gemeente. Hierop zei Bosch dat het college het niet humaan vindt om mensen in de wintermaanden op te vangen in tenten. Calle Janssen van LochemGroen! wees erop dat het door de staatssecretaris geschetste perspectief dat mensen buiten moeten slapen als er niet snel extra opvang komt, nog slechter is.

Bron: Lochemnieuws.nl

Wilt u graag op de hoogte blijven?

Meld u dan aan op onze nieuwsbrief

crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram