LochemGroen! wil dat de gemeente bij uitbreiding en bij nieuwe veehouderijen altijd de GGD inschakelt om het risico op zoönosen in te schatten. Net zoals de gemeente Apeldoorn dat doet. Zoönosen zijn infectieziektes die van dier op mens kunnen overgaan, zoals Corona, vogelgriep en Q-koorts.
De gemeente checkt bij aanvragen nu altijd op bijv. fijnstof en geur en wij willen voortaan ook altijd een check op gevaar voor zoönosen. We leven al twee jaar met Corona, de huidige zoönose. Nu preventief handelen is nodig, om toekomstig onheil te voorkomen!

Tot onze verbazing en teleurstelling was alleen de PvdA het met ons eens. Partijen die zeggen groen en sociaal te zijn, zoals GroenLinks en D66 stemden niet mee in. Onze motie draait om de gehele veehouderij waar het zoönotisch gevaar enorm groot is voor mens én dier!