Visit our FacebookVisit our InstagramVisit our Twitter

Omgevingsvisie

20 juni 2024

LochemGroen! Mist net als veel inwoners een stip op de horizon. Er zijn diverse toekomstscenario’s opgesteld bijvoorbeeld door het PBL. Daar samen een keuze in maken was wat ons betreft een goed begin geweest. Een duidelijke stip op de horizon is belangrijk om in de programma’s en plannen die volgen goed te kunnen sturen. 

Wat doen we wel, maar wat doen we vooral ook niet? De landbouw is belangrijk en in de toekomst zullen we de boeren nog hard nodig hebben. Nu verdwijnen de boeren door zwalkend en te laat overheidsbeleid op het gebied van derogatie en stikstof. Wij, LochemGroen! willen een stevige sturing op grondgebonden, natuurinclusieve landbouw die toekomstbestendig is en met maximaal aandacht voor dierenwelzijn. Eerlijke prijzen en het eerlijk verhaal voor de boer en niet de multinationals. Hier kunnen we als gemeente niet alles aan doen, maar wel veel. Door zelf lokaal en ecologisch in te kopen, door voorlichting en door ruimte voor nieuwe maatschappelijk betrokken ondernemers voor mens, dier en natuur. 

Aandacht voor een gezonde leefomgeving, dat staat er wel maar niet wat we dan dus niet doen. Dus geen ongezonde fastfoods in het buitengebied en meer. Hier bereiden we een amendement op voor.

Over participatie is veel gezegd. Inwoners voelen zich niet gehoord. Bij nieuwe ontwikkelingen zoals woningbouw gaat dat voor vertraging zorgen. LochemGroen! Is voor het opnemen van een heldere paragraaf over participatie met daarin het burgerberaad verwerkt. Juist omdat het nodig is om ‘krachtig en in balans’ samen tot nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen te komen. Nu krijgen inwoners te weinig informatie en zitten vele jaren in onzekerheid. Ook worden hun ideeën niet benut om tot een optimaal resultaat te komen. De raad zelf heeft in de werkgroep Omgevingsvisie mogen ervaren dat er geen werkelijke inhoudelijke debatten konden plaatsvinden en er derhalve ook geen werkelijke keuzes zijn gemaakt. Voorbeeld het wel of niet wonen in het buitengebied. Alles in deze visie kan linksom of rechtsom geïnterpreteerd worden. En we zien niet de duidelijke lijn van de wethouder. 

Dan de dieren. Hoewel we blij zijn dat de intrinsieke waarde voor dieren wordt erkend, is het belangrijk hun stem ook daadwerkelijk te horen bij toekomstige ontwikkelingen. Waarbij we niet uitgaan van zo weinig mogelijk nadeel, maar zo positief mogelijk welzijn. Dat geldt wat ons betreft zowel voor wilde dieren, huisdieren als landbouwdieren. We zien dit vooral in woorden maar wij willen dit verder uitgewerkt hebben in de visie. Hier zijn wij een voorstel voor aan het voorbereiden.

Kortom: hoewel er veel mooie woorden in de Omgevingsvisie staan, zouden we een echte future-proof stip op de horizon willen waarin genoemde thema’s een belangrijke plek krijgen en wij onze hier en nu-bijziendheid afschudden. En dat we samen staan voor de toekomst van al onze inwoners: mens, dier en natuur.

Wilt u graag op de hoogte blijven?

Meld u dan aan op onze nieuwsbrief

crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram