Visit our FacebookVisit our InstagramVisit our Twitter

Ontketen het dier uit de Lochemse meststal

27 november 2023

We hebben nog geen omgevingsvisie en toch wil het college nog beleid doorvoeren om de intensieve veehouderij uit te breiden. Terwijl tientallendossiers on hold worden gehouden, omdat er gewacht moet worden op de heilige graal: omgevingswet. LochemGroen! maakt zich hier ernstige zorgen over.

Het college noemt dit ‘plussenbeleid’, terwijl het toch echt een minnenbeleid is. We weten allemaal dat we moeten naar minder vee & beter boer- en dierenwelzijn en geen zogenaamde technologische oplossingen meer. Miljoenen dieren wegstoppen in potdichte stallen wil de meerderheid van de Nederlanders al lang niet meer. Het college noemt de intensieve veehouderij in een adem met duurzaamheid, terwijl dit lijnrecht tegenover elkaar staat. De niet-grondgebonden intensieve veehouderij waar het plussenbeleid over gaat, is namelijk afhankelijk van veevoer van ver weg. Daar werden bossen gekapt voor onze Nederlandse vee-industrie.

LochemGroen! wil dit onder de aandacht brengen van de inwoners van Lochem. Want willen de inwoners van Lochem dit? Willen we die potdichte stallen met dieren zonder daglicht? Terwijl we allemaal weten wat voor gevolgen het heeft voor milieu, mens- en dierenwelzijn en welke gevaren dit heeft voor de volksgezondheid.

Experts schreven in 2021 een rapport ‘Zoönosen in het vizier’ voor de Tweede Kamer. Nederland is een zoönotische hotspot door de onacceptabele grootte van de veehouderij. In het rapport staan stevige aanbevelingen om de kans op een nieuwe uitbraak van een zoönose, zoals Corona, te verkleinen. Zo is het advies om het aantal dieren in de veehouderij en het aantal dieren per stal drastisch omlaag te brengen.

LochemGroen! vraagt zich af of het college in een andere werkelijkheid leeft of dat het willens en wetens tegen de wetenschap ingaat om het zogenaamde agrarische karakter van Lochem te behouden. LochemGroen! ziet het importeren van veevoer en het exporteren van vlees echter niet als landbouw, maar als ongewenste industrie. De werkelijke landbouw heeft hier weinig mee van doen.

Wilt u graag op de hoogte blijven?

Meld u dan aan op onze nieuwsbrief

crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram