Visit our FacebookVisit our InstagramVisit our Twitter

Opinie LochemGroen!

1 februari 2024

Rode loper voor het grote geld? Of ruimte voor Lochemers in ons Lochemseland.

Het college deed een voorstel voor verruiming FAB-beleid. Dit beleid is er om schuren om te mogen zetten naar woningen (lees Villa’s!). Het land gaat naar de gigantische boerenbedrijven en daarmee nog meer schaalvergroting. LochemGroen! is tegen dit voorstel. Telkens plakt de wethouder een pleister op faillietbeleid. LochemGroen! is tevreden dat het raadsvoorstel resoluut werd weggestemd.
Alleen GemeenteBelangen steunde haar eigen wethouder.

Waarom zijn wij tegen dit FAB-beleid? Ruimte is schaars, ook in Lochem. Er zijn vele hectares grasland en mais te zien. Tegelijk is het voor starters in de landbouw praktisch onmogelijk een boerenbedrijf te beginnen. Zelfs met een enorm geslaagde crowdfunding lukt het ternauwernood een gemiddeld bedrijf over te nemen. Hoe kleiner het aanbod, hoe hoger de prijs. Daarom vindt LochemGroen! dat de intensivering in de landbouw moet worden teruggedrongen en niet verruimd. Kleine boeren met neventakken en productie voor de eigen omgeving in plaats van grote boeren die produceren voor de export.

Met het weggestemde voorstel zou het nog makkelijker en aantrekkelijker worden om schuren af te breken en er kapitale villa’s voor terug te zetten. De kansen voor een kleine onderneming of sociale woningbouw worden niet verruimd. Welke prikkel blijft er dan nog over voor gepensioneerde boeren om hun erf over te doen aan een nieuwe generatie? Een generatie die klaar staat de handen uit de mouwen te steken en nieuwe wegen te vinden om natuur inclusief te boeren? Of kleine bedrijfjes op te zetten die het platteland leefbaar houden?

LochemGroen! vindt dat er keihard moet worden ingezet op lokale voedselproductie, het kleinschalige coulisselandschap en nadruk op biodiversiteit. Wat komt ervan terecht als we de rode loper blijven uitleggen voor de schaalvergrotende buurman en een villa laten bouwen die zo goed als zeker naar rijke mensen uit de Randstad gaat? Met zwembad, robotgrasmaaier en hoog hek?

De druk van het grote geld is groot, en de enige tegenmacht is de gemeente die kan sturen middels bestemmingsplannen. Ja, eigendom is eigendom, maar het maakt veel verschil of je de eigenaar bent van een oude schuur of nog een huis van meer dan een miljoen. Wat willen we in onze gemeente met ons buitengebied. Voor die vraag staan we en daarom hebben we bij de partijen aangedrongen op een integraal beleid. We zijn mede-indiener geworden bij de motie van de VVD om een omgevingsprogramma Buitengebied dit jaar voor te leggen aan de raad en stemden met de meerderheid tegen het collegevoorstel.

Om zo met inwoners en raad hier samen over te praten. De grote vraag is namelijk: Waarom wil het college deze rode loper uitleggen voor de circa 15-20 aanvragers die er zijn? Die zonder deze rode loper ook hun hectares ook al kunnen verkopen? En dit allemaal net voordat we een visie gaan maken op de gewenste plattelandsontwikkeling. Onbegrijpelijk en grote vraagtekens hebben wij LochemGroen! over dit beleid van het college. Welke wensen wil het college nu inwilligen? De wens van het grote geld? Of de wens van de inwoners van Lochem, van het platteland en al haar bewoners.

Wilt u graag op de hoogte blijven?

Meld u dan aan op onze nieuwsbrief

crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram