Visit our FacebookVisit our InstagramVisit our Twitter

Persbericht: Gemeente Lochem stopt per direct na vragen van LochemGroen! met gif bij bestrijding eikenprocessierups

19 februari 2024

Gemeente Lochem stopt per direct na vragen van LochemGroen! met gif bij bestrijding eikenprocessierups.

Vorige week maandag kwamen ontluisterende beelden naar buiten van een inwoner uit Lochem die afgelopen zomer vastlegde hoe de eikenprocessierups werd bestreden. Op de beelden is te zien dat een gifkanon waar het middel XenTari in zit constant spuit, midden in een woonwijk, ook op plekken waar geen bomen staan. Bomen worden niet of zelden geraakt en schoolgaande kinderen zitten midden in de neerkomende dampen. LochemGroen! stelde direct vragen hierover aan de gemeentelijke organisatie en verzocht wederom om per direct te stoppen met het gebruik van XenTari. Vrijdag kwam het verlossende woord: Gemeente Lochem heeft na overleg met uitvoeringsorganisatie Circulus besloten om per direct te stoppen met het spuiten van Gif en in te zetten op natuurlijk beheer. Een uitstekend resultaat voor mens, dier, natuur en milieu! Omdat er nog wel wat vragen overblijven, dient LochemGroen! nu ook openbaar schriftelijke vragen in om opheldering te krijgen omtrent de werkwijze en afspraken die zijn gemaakt met Circulus.

Onderstaand de vragen die LochemGroen! heeft ingediend:

 1. Heeft u kennisgenomen van de beelden die recent zijn ingestuurd en gefilmd in q2 2023 door een inwoner van de gemeente Lochem?
 2. Wat vindt het college van deze beelden waar schoolgaande kinderen, tuinen en bomen in het wilde weg worden bespoten met XenTari?
 3. Is het college ervan op de hoogte dat XenTari niet gebruikt mag worden als bestrijdingsmiddel op een plek met veel mensen en dieren en dat XenTari alleen in de landbouw gebruikt mag worden als gewasbeschermingsmiddel? Zie bericht Inspectie Leefomgeving en Transport.
 4. Is het college zich ervan bewust dat met het gebruik van XenTari in woonwijken er sprake is van een overtreding van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en dat bij de constatering van een overtreding een interventie volgt?
 5. Kan het college toelichten hoe het mogelijk is dat de gemeente Lochem de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden overtreedt?
 6. Is het college het met LochemGroen! eens dat het gebruik van XenTari in woonwijken te lang is gebruikt en er daardoor onnodige schade aan mens, dier, milieu en natuur heeft toegestaan?
 1. Erkent het college dat het gebruik van gif zoals XenTari de inspanningen om de eikenprocessierups met natuurlijke predatie in toom te houden tegenwerkt?  Dat het ophangen nestkasten voor mezen en vleermuizen zinloos is als hun nakomelingen sterven door gebrek aan voedsel als de insecten al zijn gedood door het gif? Zo nee, waarom niet?
 2. Is het college het met LochemGroen! eens dat negatieve lange termijn gevolgen voor volksgezondheid, dierenleven en ecologie niet uitgesloten kunnen worden bij toepassing van het gif al dan niet “biologisch”? Zo nee waarom niet?
 3. Welke afspraken zijn er gemaakt in de DVO met Circulus omtrent de bestrijding van de eikenprocessierups?
 4. Met welke middelen wordt de natuur ondersteund in de wijken om zo op een natuurlijke wijze de eikenprocessierups te bestrijden? Denk aan verstrekken van nestkastjes, planten (bodembedekkers, bollen, kruidenplanten) voor in de tuinen rondom de bomen heen aan omwonenden. Op welke manier wordt dit ook toegepast op het algemeen groen? 
 5. Hoe wordt openbaar groen omgezet van gras naar kruidenrijker gras, minder maaien en andere groenperken met juiste aanplant in de omgeving van eikenbomen om vijanden te stimuleren daar te verblijven en zo ook daarmee de eikenprocessierups te bestrijden?
 6. Worden eikenbomen vervangen voor nieuwe eikenbomen? Of is er beleid om de diversiteit aan soorten van bomen te bevorderen wat ondersteunend is in het tegengaan van de EPR.

Wilt u graag op de hoogte blijven?

Meld u dan aan op onze nieuwsbrief

crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram