Visit our FacebookVisit our InstagramVisit our Twitter

Water en bodem sturend, wat is dat?

20 juni 2024

In allerlei beleidsstukken komt het terug: we moeten water en bodem sturend plannen gaan maken. Daar hebben we als LochemGroen! wel een beeld bij: namelijk dat je wadi’s aanlegt waar het al nat is en huizen bouwt waar het droog is. En dat je zorgt voor schoon water en zowel voor landbouw als natuur voldoende water vasthoudt. Maar er komt vast meer bij kijken. Waar liggen kansen voor natuurontwikkeling en hoe zit de bodem en het water in Lochem in elkaar?

Twee ingenieurs van Tauw willen ons 17 september van 19.30 – 21.30 uur inzicht geven in de begrippen en het Lochemse plaatje schetsen. Kom je ook?

Hier hun uitnodiging: 

In het verleden is Nederland altijd gewend geweest om het bodem-watersysteem aan te passen aan onze behoeften. Bijvoorbeeld door te ontginnen, dijken en polders te maken en door bouw- en woonrijp maken. Inmiddels lopen we steeds vaker aan tegen de grenzen van het bodem-watersysteem. Alles wat we willen past niet meer; functies en belangen botsen waardoor suboptimale situaties ontstaan. We hebben te maken met een veranderend klimaat en het aanpassen daaraan stelt eisen en randvoorwaarden aan de inrichting, zowel voor nieuwe als bestaande functies. In november 2022 verscheen de kamerbrief ‘Water en bodem sturend’. Met deze brief informeerde de minister van Infrastructuur en Waterstaat de Tweede Kamer over het besluit om water en bodem sturend te maken bij de besluitvorming over de ruimtelijke ordening van Nederland. 

In lijn met dit nationale besluit heeft u in uw coalitieakkoord het speerpunt om ‘groen, bodem en water als leidende principes in [te] voeren voor onze ruimtelijke ordening’. De ambitie is er, maar hoe dit praktisch in te passen? Onze ervaring leert ons dat veel gemeenten (nog) met deze vraag worstelen, o.a. omdat de formuleringen in de kamerbrief op een te hoog abstractieniveau zijn geformuleerd en elk gebied op  basis van zijn natuurlijke systeemkenmerken om een eigen aanpak vraagt. Om u te helpen bij invullen van dit speerpunt, willen wij u in deze raadsessie via onze kennis en ervaring (zowel beleidsmatig als inhoudelijk) verdiepend laten kennismaken met het principe ‘water en bodem sturend’. 

Hierbij gaan we in het op hoe het water en bodem systeem van Lochem in elkaar zit en hoe dit vertaald zou kunnen worden naar groen, bodem en water als leidende principes voor ruimtelijke ordening. Hierbij maken wij gebruik van onze kennis er ervaring die we reeds opgedaan hebben bij andere gemeenten en provincies op dit vlak.  Daarnaast voeren wij graag het gesprek met u over uw visie en de mogelijkheden specifiek voor de gemeente Lochem.

Graag zien we u op 17 September van 19.30 tot 21.30 in 'Het Hart' in Eefde.

Alisa van Gent en Linda van der Toorn van TAUW

Wilt u graag op de hoogte blijven?

Meld u dan aan op onze nieuwsbrief

crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram