Visit our FacebookVisit our InstagramVisit our Twitter

Wethouder: ‘Niet stilgezeten op gebied van energie en klimaat’

12 november 2021

LOCHEM/GORSSEL - Wethouder Henk van Zeijts verwerpt de suggestie dat het college heeft stilgezeten als het gaat om het bereiken van energieneutraliteit in 2030. Aanleiding zijn vragen van Lochem Groen! over het ontbreken van een actueel uitvoeringsprogramma. Van Zeijts erkent dat halen van de doelen voor 2030 ‘lastig’ worden maar hij geeft de moed nog niet op. De bal ligt voor een groot deel bij inwoners en bedrijven omdat de gemeente niet aan heel veel knoppen kan draaien. 
Vorige week maandag bevroeg de gemeenteraad de wethouder over de ontwikkeling op het gebied van grootschalige energie-opwek en de gevolgen van een uitspraak van Raad van State over windenergie. Daar werd aangekondigd dat volgende week een nieuw uitvoeringsprogramma Klimaat en Energie naar de raad wordt gestuurd. Het zou gaan om een actualisatie van het huidige uitvoeringsprogramma. Jolande van Borrendam van Lochem Groen! ontdekte dat het vorige programma uit 2015 stamt.

Geldigheid
De looptijd van het uitvoeringsprogramma was 2015 tot 2019. Het huidige college trad aan in 2018 en heeft als slogan ‘Dichtbij, Duurzaam, Doen’. Omdat pas nu een nieuw uitvoeringsprogramma verschijnt lijkt het college dus 3,5 jaar stil te hebben gezeten. Volgens Van Zeijts is dat bepaald niet het geval. Volgens hem werd bovendien eerder al besloten dat het ‘oude’ uitvoeringsprogramma geldig blijft. “Het nieuwe programma loopt tot en met 2023. Er is voor een kortere looptijd gekozen omdat de ontwikkelingen snel gaan. Het moet een dynamisch programma worden zodat we kunnen inspelen op ontwikkelingen”, aldus de wethouder. Hij wijst er verder op dat het college bij de start al heeft aangegeven liever niet te veel nieuwe visiedocumenten te willen presenteren, maar aan de slag te gaan met al eerder geformuleerd beleid.
Van onderop
Van Zeijts wijst onder meer op het op de agenda zetten van wind- en zon. Recente inspraakronden tonen volgens hem aan dat energietransitie leeft en dat veel inwoners de bedreigingen, die ze ervaren door bijvoorbeeld grote windturbines, hebben omgebogen naar kansen. “We zetten flink in op ondersteuning van initiatieven die van onderop komen, zoals de Buurt Energie Strategieën.” In de begroting voor 2022 is 50.000 euro uitgetrokken voor ondersteuning van dergelijke initiatieven. De gemeente kan volgens Van Zeijts niet heel veel zelf doen, anders dan het goede voorbeeld geven in en op eigen gebouwen, bij straatverlichting en dergelijke. “We hebben een flinke sprong gemaakt door een aantal grote zonneparken te vergunnen, al vindt niet iedereen deze even fraai. Het levert wel een flinke bijdrage aan de opwek van duurzame energie. Helaas lukt het voorlopig niet om daar windenergie aan toe te voegen, door de uitspraak van de Raad van State.”

Balans
Hij zegt desgevraagd dat hij de balans tussen zon en wind onverminderd belangrijk vindt, maar dat het moeilijk wordt om daar geschikte plekken voor te vinden. “Het is wachten op de normen die het Rijk gaat vaststellen. Pas dan weten we wat er kan.” Hij zegt dat in 2018 al eens is berekend dat de gemeente 18 windmolens nodig heeft om energieneutraal te worden, met een vermogen van 3 megawatt. Het ging toen om molens die ook in Zutphen staan, met een hoogte van 125 meter. De nieuwste versies zijn veel hoger en produceren veel meer stroom.
Henk van Zeijts legt de bal voor een flink deel neer bij inwoners en ondernemers. Deze kunnen nog bijdragen door veel meer zonnepanelen op daken. “Maar ook aan de gebruikerskant is nog veel te winnen. Eigenlijk zouden we ons energiegebruik met de helft moeten terugdringen. Dat kan deels via isoleren van woningen en met warmtepompen of een warmtenet.” Wat dat laatste betreft komt het college toch nog met een nieuwe visie. Die gaat over de warmtetransitie.

Hoopvol

Ondertussen kijkt de wethouder hoopvol naar nieuwe ontwikkelingen op het gebied van groene waterstof. Dat is vooral een middel om groene energie op te slaan en te gebruiken wanneer het nodig is. Daarvoor zijn ook andere opslagmogelijkheden nodig, zoals accu’s. Ook op dat gebied gaan de ontwikkelingen snel. Als je zonne-energie kunt opslaan is er minder windenergie nodig.
In Lochem en Laren zijn boeren momenteel bezig met biogas uit koeienmest. Critici vinden dat dit de, volgens hen te grote, veestapel in stand houdt. “In onze gemeente hebben we vooral grondgebonden bedrijven, dus dat argument vind ik niet heel sterk”, zo zegt Van Zeijts.

Lochem Groen!

Lochem Groen! heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld over het ontbreken van een actueel uitvoeringsprogramma. Daaronder de vraag wat het college concreet heeft gedaan en of het de noodzaak ziet van het keren van de klimaatcrisis. Volgens fractievoorzitter Jolande van Borrendam is het doel om Lochem in 2030 klimaatneutraal te krijgen verder weg dan ooit.

Wilt u graag op de hoogte blijven?

Meld u dan aan op onze nieuwsbrief

crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram